qapanmaq

qapanmaq
f.
1. Bağlanmaq, kilidlənmək. Pəncərələrin hamısı qapanmışdır. – Qapılar örtülüb qapanmışdır. A. S..
2. Örtülmək (açıq şey haqqında). Elə bil düşdüyü bəlanı qanır; Yenidən gözləri yenə qapanır. A. S..
3. Buludla örtülmək, tutulmaq, çulğalanmaq. Hava soyudu, göyün hər tərəfi qapandı.
4. Tıxanmaq, kip bağlanmaq, tutulmaq. Şüşənin ağzı qapanmışdır. Qapı-pəncərə yaman qapanmışdır, nəfəs almaq olmur.
5. Ucları, kənarları, son nöqtələri birləşdirilmək (məftilin, zəncirin və s. -nin).
6. Bitirilmək, dayandırılmaq, bağlanmaq. İclas axşam saat 10-da qapandı.
7. Rəsmən ləğv edilmək, qadağan edilmək; işləməsinə, fəaliyyətinə, çıxmasına icazə verilməmək, bağlanmaq. Bəşir cənabları elə bilir ki, Balaxanıdakı qız məktəbi qapandı, amma qeyri şəhərlərdə neçə-neçə qız məktəbləri var. C. M.. Bu fitva çıxandan bir neçə gün sonra <Təbrizdə> kinoteatrların bir neçəsi qapandı. M. S. O..
8. Bayıra çıxmamaq, içəridə oturub qalmaq. Otaqların kirayəsini və əmək xərcini axşamdan verib otağımıza qapandıq. M. S. O.. Yarım saat çəkmədi, aralıqda beş-on köynək cırıldı və Hürzad tərəf döyülmüş, söyülmüş geri çəkilib evdə qapandılar. Ç.. Axşamları quşlar və böcəklər ilə bərabər insanlar da daxmalarına qapanır, qəsəbəni dərin bir sükut bürüyürdü. H. N.. // Sıxınmaq. <Durna> da bu balaca qulan kimi anasının səsini eşidəndə qaçıb dizlərinə qapanardı. İ. Ə..
9. Yıxılmaq. Əmrah ağzı üstə qapandı, yalnız ikicə dəfə hönkürdü. M. Hüs..
10. Haqq-hesab kəsilmək, tamamlanmaq, ləğv edilmək. Keçənilki mühasibat dəftərləri qapandı.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • qapanma — «Qapanmaq»dan f. is …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • örtülmək — f. 1. Qapanmaq, bağlanmaq. Həyət qapısı örtüləndə sanki günəş də batdı. Tellinin sevinci yox olub getdi. Ç.. . . Küçə qapısı açıldı, sonra da bərk örtüldü. M. C.. 2. Sarılmaq, qaplanmaq, çulğalanmaq. Göy üzü qalın buludlarla örtülmüş, üfüqlər… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • boqanmax — (Qax) qapanmaq, bağlanmaq. – Umannın ağzı boqanıp …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • bağlanmaq — 1. «Bağlamaq»dan məch. Həyətin küncündə, çardağın altında bir çılpaq ağ at bağlanmışdı. C. M.. Bahadır atlar bağlanan yerə gedib gördü ki, Novruz xoruldayır. N. N.. // Bitmək, bitmiş olduğu elan edilmək. İclas bağlandı. 2. qayıd. Qapanmaq,… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • bərkinmək — f. 1. Bağlanmaq, örtünmək, qapanmaq, pərçinmək, kiplənmək. Qapıbaca bərkindi. Maşının hissələri yerbəyer bərkindi. 2. Öz üstünü, yaxud üzünü bir şeylə örtmək, qapamaq, bərkitmək …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • çulğa(la)nmaq — f. Bürünmək, qapanmaq, dürtülmək. Qaranlığa çulğalanmış (f. sif.) bir çox evlərin sahibləri hələ tarladan qayıtmamışdılar. T. Ş. S.. Çulğalanıb çən və dumanla bayır; Mürgüləyir dağ, dərə, orman, çayır. A. Ş …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • gizlənmək — f. Başqalarının görə və tapa bilməməsi üçün örtülü bir yerə girib qapanmaq. Pərdənin dalında gizlənmək. – Bəlli Əhməd bir fikirləşdi ki, piştaxtanın dalına girib gizlənsin. «Koroğlu». Özüm də . . kürkü tərsinə geyib bir damın içində gizlənmişdim …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • kilidlənmək — məch. 1. Kilid vurulmaq, kilidlə bağlanmaq. Qapı kilidlənmişdi. – Evin qapısı dışarıdan kilidlənmişdi. M. Hüs.. 2. məc. Bərk, möhkəm qapanmaq; açılmamaq. Göz qapaqları kilidlənmək. – . . <Mehribanın> dişləri kilidlənmiş, əl ayağı quruyub… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • kiplənmək — məch. Kip qapanmaq, kip bağlanmaq; kip olmaq, kipləşmək …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • kirpi — is. zool. Məməlilər sinfindən dərisi tikanla örtülü heyvan. Çəpgöz ayı, yumru kirpi; Yanlarında qara böcək; Dedilər ki, qış gəlməmiş; Yuvalara enək gərək. M. D.. ◊ Kirpi kimi qınına çəkilmək – cəmiyyətdən, insanlardan uzaqlaşaraq özünə qapanmaq …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”